Circulaire ketensamenwerking Noord-Holland | NH

Voor: samenwerkingsverband van tenminste twee ondernemingen, gemeenten en kennisinstellingen

Betreft: Opzetten circulaire ketenprojecten en versnellen verandering naar een circulaire economie

Budget: 60% tot max. €75.000

Wanneer aanvragen?

3 Januari 2024 - 28 December 2024

Op dit moment is duurzaamheid een belangrijk containerbegrip. De meeste mensen denken dan automatisch aan energie, maar ook het duurzaam omgaan met grondstoffen en hergebruik van waardevolle materialen is hierbij van belang. En dan is ook samenwerking (bijvoorbeeld in de afvalketen) belangrijk, zowel in de sector als gemeenten en kennisinstellingen. De provincie ondersteunt deze initiatieven.

De provincie Noord-Holland wil hier een actieve rol spelen om circulaire ketenprojecten op te zetten en zo de verandering naar een circulaire economie te versnellen. Daarnaast wil de provincie ook bijdragen aan de daarvoor noodzakelijke systeemwijziging.

In samenspraak met organisaties uit het maatschappelijke veld kunnen gemeenten activiteiten organiseren die ontmoeting versterken.

Info Provincie Noord-Holland – klik hier:

Circulaire ketensamenwerking Noord-Holland 2022, subsidie

Informatie aanvragen

Contact

Ingewikkeld?

Er zijn vakkundige collega’s die je kunnen helpen.

STEAM, het Subsidie TEAM van Regio Alkmaar, inspireert, adviseert en faciliteert de gemeenten in haar regio bij het benutten van fondsen & subsidies.

Er komen zowel nationale als europese fondsen beschikbaar voor duurzame ontwikkeling

Regio Alkmaar

Samenwerkende gemeenten, óók als het om subsidies gaat!

In Regio Alkmaar werken de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Dijk en Waard, Heiloo en Uitgeest samen, waarbij zij zich speciaal richten op de focus-onderwerpen Wonen, Duurzame Bereikbaarheid en Energie- innovatie.

Links

Partners

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

© jouwsubsidiekans.nl


Beheer & onderhoud door Kobalt