Cofinanciering Europese programma’s EFRO en Just Transition Fund-IJmond Noord-Holland | NH

– Voor: deelnemers aan een samenwerkingsproject met Europese bijdrage uit de programma’s Kansen voor West, Interreg Noordzee, Interreg Noord-West Europa en (voor de volledigheid) Just Transition Fund-IJmond

– Betreft: projecten woningbouw, stikstof, energietransitie, mobiliteit circulaire economie of arbeidsmarkt en onderwijs

– Budget: 15% tot max. € 100.000,-

Wanneer aanvragen?

20 Februari 2024 - 22 December 2026

De provincie wil versterking van innovatie in de provincie. Met name duurzaamheid vraagt veel investeringen. Belangrijk: de provincie ziet hierbij een rol in ondersteuning van het gebruik van Europese subsidieregelingen die daartoe bijdragen. Dit zijn met name bij de programma’s Kansen voor West, Interreg Noordzee en Interreg Noord-West Europa.

Deelnemers aan een project met cofinanciering uit Europees samenwerkingsproject onder de programma’s Kansen voor West, Interreg Noordzee en Interreg Noord-West Europa, kunnen een aanvullende bijdrage vanuit de provincie krijgen als het past bij actueel provinciaal beleid op het gebied van woningbouw, stikstof, energietransitie, mobiliteit circulaire economie of arbeidsmarkt en onderwijs.

De provincie Noord-Holland wil de innovatieve kracht in de provincie versterken. We stimuleren met deze regeling het gebruik van Europese subsidies en we investeren in duurzaamheid.

nfo Provincie Noord-Holland – klik hier:

Cofinanciering Europese programma’s

Informatie aanvragen

Contact

Ingewikkeld?

Er zijn vakkundige collega’s die je kunnen helpen.

STEAM, het Subsidie TEAM van Regio Alkmaar, inspireert, adviseert en faciliteert de gemeenten in haar regio bij het benutten van fondsen & subsidies.

Er komen zowel nationale als europese fondsen beschikbaar voor duurzame ontwikkeling

Regio Alkmaar

Samenwerkende gemeenten, óók als het om subsidies gaat!

In Regio Alkmaar werken de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Dijk en Waard, Heiloo en Uitgeest samen, waarbij zij zich speciaal richten op de focus-onderwerpen Wonen, Duurzame Bereikbaarheid en Energie- innovatie.

Links

Partners

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

© jouwsubsidiekans.nl


Beheer & onderhoud door Kobalt