Diffuus lood in de bodem van Noord-Holland | NH

– Voor: Gemeenten (behalve Amsterdam, Alkmaar, Haarlem en Zaanstad

– Betreft: Maatregelen tegen verontreiniging door lood in de bodem

– Budget: 90% tot max. € 25.000 (programma opzetten en communicatie) of € 200.000 (programmatisch onderzoek en bodemsanering)

Wanneer aanvragen?

1 Januari 2024 - 30 December 2024

Op sommige plaatsen in onze provincie bevindt zich lood in de bodem. Dit levert gevaar op voor de volksgezondheid. De provincie geeft subsidie om de risico’s weg te nemen. 

Gemeenten – met uitzondering van Amsterdam, Alkmaar, Haarlem en Zaanstad – kunnen subsidie aanvragen voor het opstellen van gemeentelijke programma’s, programmatisch onderzoek door de gemeente, sanering van bodemverontreiniging en communicatie van gebruiksadviezen.

De provincie geeft subsidie voor:

  • Het opstellen van een gemeentelijk programma
  • Programmatisch onderzoek door de gemeente
  • Sanering van bodemverontreiniging
  • De communicatie van gebruiksadviezen

Info Provincie Noord-Holland – klik hier:

Diffuus lood in de bodem Noord-Holland, subsidie

Informatie aanvragen

Contact

Ingewikkeld?

Er zijn vakkundige collega’s die je kunnen helpen.

STEAM, het Subsidie TEAM van Regio Alkmaar, inspireert, adviseert en faciliteert de gemeenten in haar regio bij het benutten van fondsen & subsidies.

Er komen zowel nationale als europese fondsen beschikbaar voor duurzame ontwikkeling

Regio Alkmaar

Samenwerkende gemeenten, óók als het om subsidies gaat!

In Regio Alkmaar werken de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Dijk en Waard, Heiloo en Uitgeest samen, waarbij zij zich speciaal richten op de focus-onderwerpen Wonen, Duurzame Bereikbaarheid en Energie- innovatie.

Links

Partners

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

© jouwsubsidiekans.nl


Beheer & onderhoud door Kobalt