Duurzame waterstofprojecten | NH

Voor: instelling: privaatrechtelijke of publiekrechtelijke rechtspersoon

Betreft subsidie voor haalbaarheidsstudie, vergunningsscan, et cetera rond inpassing waterstof

Subsidie: 50% van de noodzakelijke kosten tot maximaal € 250.000, subsidieplafond € 1.500.000

Wanneer aanvragen?

15 Januari 2023 - 29 December 2023

De provincie Noord-Holland wil een actieve rol spelen in het op gang brengen van de waterstofeconomie. Belangrijk element daarin is dat op dit moment nog veel onderzoeken en studies moeten worden uitgevoerd.

Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke rechtspersonen kunnen daarom subsidie aanvragen voor het opstellen van een haalbaarheidsstudie, het uitvoeren van een vergunningsscan en scan m.b.t. het beleidskader en het uitvoeren van een scan rond de ruimtelijke of milieuruimtelijke inpassing van het project.

De studie en/of scans moet(en) uiteraard zijn gericht op de realisatie van waterstofprojecten of de versnelling van de realisatie van waterstofprojecten

Info PNH – klik hier:

Duurzame waterstofprojecten

Informatie aanvragen

Contact

Ingewikkeld?

Er zijn vakkundige collega’s die je kunnen helpen.

STEAM, het Subsidie TEAM van Regio Alkmaar, inspireert, adviseert en faciliteert de gemeenten in haar regio bij het benutten van fondsen & subsidies.

Er komen zowel nationale als europese fondsen beschikbaar voor duurzame ontwikkeling

Regio Alkmaar

Samenwerkende gemeenten, óók als het om subsidies gaat!

In Regio Alkmaar werken de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Dijk en Waard, Heiloo en Uitgeest samen, waarbij zij zich speciaal richten op de focus-onderwerpen Wonen, Duurzame Bereikbaarheid en Energie- innovatie.

Links

Partners

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

© jouwsubsidiekans.nl


Beheer & onderhoud door Kobalt