Energiescans en onderzoeken herbestemming gebouwd erfgoed | NH

Voor: eigenaren van een monument en/of belanghebbenden bij herbestemming van monumenten en samenwerkingsverbanden

Betreft: subsidie voor onderzoek naar de mogelijkheid en haalbaarheid van herbestemming of voortzetting van een monument

Budget: tot max € 10.000 per aanvraag

Wanneer aanvragen?

21 April 2024 - 31 December 2024

I

In deze tijd van verandering (reorganisaties, fusies en/of faillissementen) raken veel gebouwen hun oorspronkelijke functies kwijt. Helaas gebeurt dit ook met monumenten. De provincie vindt het belangrijk om te ondersteunen dat deze gebouwen niet onder de sloophamer terecht komen en stimuleert daarom onderzoeken naar de mogelijkheden en haalbaarheid van herbestemming of voortzetting van het bestaande gebruik en/of verduurzaming hiervan. Zo kan leegstand en verloedering worden voorkomen en behoud, publiekstoegankelijkheid en duurzaamheid van monumenten bevorderd.

Eigenaren van een monument, maar ook belanghebbenden bij herbestemming van monumenten en samenwerkingsverbanden hiervan kunnen subsidie krijgen voor onderzoeken naar de mogelijkheden en de haalbaarheid van herbestemming of voortzetting van het bestaande gebruik en/of verduurzaming van monumenten.

Info Provincie Noord-Holland – klik hier:

Energiescans en onderzoeken herbestemming gebouwd erfgoed | NH


Informatie aanvragen

Contact

Ingewikkeld?

Er zijn vakkundige collega’s die je kunnen helpen.

STEAM, het Subsidie TEAM van Regio Alkmaar, inspireert, adviseert en faciliteert de gemeenten in haar regio bij het benutten van fondsen & subsidies.

Er komen zowel nationale als europese fondsen beschikbaar voor duurzame ontwikkeling

Regio Alkmaar

Samenwerkende gemeenten, óók als het om subsidies gaat!

In Regio Alkmaar werken de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Dijk en Waard, Heiloo en Uitgeest samen, waarbij zij zich speciaal richten op de focus-onderwerpen Wonen, Duurzame Bereikbaarheid en Energie- innovatie.

Links

Partners

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

© jouwsubsidiekans.nl


Beheer & onderhoud door Kobalt