Groene waterstof | EU

Voor: gemeenten, bedrijfsleven, samenwerkingsverbanden en kennisinstellingen,

Betreft: subsidiecvoor Noord-Hollandse pilots en fieldlabs rond productie, opslag, transport en toepassing van groene waterstof

Budget: er resteert momenteel € 20.000,-

Wanneer aanvragen?

1 Januari 2023 - 31 December 2023

Bedrijven, overheden, energiemaatschappijen, netbeheerders, coöperaties, stichtingen, verenigingen en andere samenwerkingsverbanden, zoals bewonersorganisaties en kennisinstellingen, kunnen een subsidie krijgen voor Noord-Hollandse pilots en fieldlabs die betrekking hebben op de productie, opslag, transport en toepassing van groene waterstof. Focus ligt op sectoren industrie, zwaar transport of de agrosector, maar collectiviteit is een pré voor succesvolle aanvraag

Mogelijke aanvragen betreffen de gehele waardeketen, van productie tot en met toepassing groene waterstof en waarbij onderwijs- of kennisinstellingen betrokken zijn vanwege verbreding van opgedane kennis.

Het subsidieplafond van € 1.500.000 is helaas al bijna bereikt, maar op moment van deze publicatie (maart 2023) is nog € 20.000 beschikbaar. Afhandeling van aanvragen gebeurt op volgorde van binnenkomst

Info vanuit Provincie Noord-Holland – klik hier:

Groene waterstof

Informatie aanvragen

Contact

Ingewikkeld?

Er zijn vakkundige collega’s die je kunnen helpen.

STEAM, het Subsidie TEAM van Regio Alkmaar, inspireert, adviseert en faciliteert de gemeenten in haar regio bij het benutten van fondsen & subsidies.

Er komen zowel nationale als europese fondsen beschikbaar voor duurzame ontwikkeling

Regio Alkmaar

Samenwerkende gemeenten, óók als het om subsidies gaat!

In Regio Alkmaar werken de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Dijk en Waard, Heiloo en Uitgeest samen, waarbij zij zich speciaal richten op de focus-onderwerpen Wonen, Duurzame Bereikbaarheid en Energie- innovatie.

Links

Partners

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

© jouwsubsidiekans.nl


Beheer & onderhoud door Kobalt