Verduurzaming bedrijventerreinen (HIRB) | NH

Voor: gemeenten, parkmanagementorganisaties en samenwerkingsverbanden van ondernemers

Betreft: het verduurzamen van bestaande bedrijventerreinen

Budget: max € 200.000 per aanvraag

Wanneer aanvragen?

16 Maart 2023 - 15 December 2023

HIRB staat voor: herstructurering en intelligent ruimtegebruik bedrijventerreinen. Het verduurzamen van bestaande bedrijventerreinen is belangrijk om de CO2-uitstoot te verminderen. De provincie Noord-Holland biedt daarvoor financiële ondersteuning, gericht op bedrijfsgebouw(en) en de openbare ruimte.

Deze regeling is voor gemeenten, parkmanagementorganisaties en samenwerkingsverbanden van minimaal 3 ondernemers en/of vastgoedeigenaren Het verduurzamen van bestaande bedrijventerreinen is belangrijk om de CO2-uitstoot te verminderen. De provincie Noord-Holland biedt hiervoor financiële ondersteuning, gericht op bedrijfsgebouw(en) en de openbare ruimte.

Onze provincie is ‘rood’ gekleurd vanwege problemen op het energienet. Voor woningen, maar vooral ook bedrijventerreinen is het belangrijk om zo lokaal mogelijke oplossingen te vinden voor energiebesparing, gebruik en opwekking van duurzame energie.

Info Provincie Noord-Holland – klik hier:

Uitvoeringsregeling subsidie HIRB+ Duurzaamheid Noord-Holland 2023

Informatie aanvragen

Contact

Ingewikkeld?

Er zijn vakkundige collega’s die je kunnen helpen.

STEAM, het Subsidie TEAM van Regio Alkmaar, inspireert, adviseert en faciliteert de gemeenten in haar regio bij het benutten van fondsen & subsidies.

Er komen zowel nationale als europese fondsen beschikbaar voor duurzame ontwikkeling

Regio Alkmaar

Samenwerkende gemeenten, óók als het om subsidies gaat!

In Regio Alkmaar werken de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Dijk en Waard, Heiloo en Uitgeest samen, waarbij zij zich speciaal richten op de focus-onderwerpen Wonen, Duurzame Bereikbaarheid en Energie- innovatie.

Links

Partners

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

© jouwsubsidiekans.nl


Beheer & onderhoud door Kobalt