Ondersteuning toekomstbestendige bedrijventerreinen (HIRB) | NH

Voor: gemeenten en ondernemingen

Betreft: gemeenten, ondernemingen en ondernemerscollectieven kunnen een bijdrage krijgen voor het toekomstbestendig maken van bedrijventerreinen, zoals beheer en duurzame maatregelen

Budget: max  25.000 per aanvraag

 

Wanneer aanvragen?

9 Januari 2023 - 28 December 2023

De tand des tijds heeft een behoorlijke invloed op de kwaliteit van bedrijventerreinen. Bedrijfsverhuizingen, bedrijfsbeëindigingen, faillissementen, maar ook kwaliteitsvermindering (en soms verwaarlozing) van openbare ruimte veroorzaken leegstand, achteruitgang van de kwaliteit van panden en daardoor verminderende kwaliteitsbeleving. Ook de duurzaamheid van de panden speelt een rol. De provincie ondersteunt daarom gemeenten en bedrijven om werklocaties toekomstbestendig te maken. Deze regeling is voor gemeenten en ondernemingen.

Gemeenten, ondernemingen en ondernemerscollectieven kunnen een bijdrage krijgen voor het organiseren van initiatieven gericht op het toekomstbestendig maken van werkgebieden. Hieronder vallen onder andere maatregelen als het inrichten van een organisatie voor beheer van het bedrijventerrein en het begeleiden en initiëren van duurzame maatregelen op een bedrijventerrein. Gemeenten kunnen daarnaast subsidie aanvragen voor het opstellen van regionale en lokale visies voor bedrijventerreinen en kantoorlocaties.

Info Provincie Noord-Holland – klik hier:

HIRB+ Herstructurering en intelligent ruimtegebruik bedrijventerreinen Noord-Holland

Informatie aanvragen

Contact

Ingewikkeld?

Er zijn vakkundige collega’s die je kunnen helpen.

STEAM, het Subsidie TEAM van Regio Alkmaar, inspireert, adviseert en faciliteert de gemeenten in haar regio bij het benutten van fondsen & subsidies.

Er komen zowel nationale als europese fondsen beschikbaar voor duurzame ontwikkeling

Regio Alkmaar

Samenwerkende gemeenten, óók als het om subsidies gaat!

In Regio Alkmaar werken de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Dijk en Waard, Heiloo en Uitgeest samen, waarbij zij zich speciaal richten op de focus-onderwerpen Wonen, Duurzame Bereikbaarheid en Energie- innovatie.

Links

Partners

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

© jouwsubsidiekans.nl


Beheer & onderhoud door Kobalt