Ondersteuning toekomstbestendige winkelgebieden (HIRB) | NH

Voor: gemeenten, ondernemingen en ondernemerscollectieven

Betreft: het organiseren van initiatieven gericht op het toekomstbestendig maken van winkelgebieden

Budget: max € 25.000,- per aanvraag

Wanneer aanvragen?

9 Januari 2023 - 28 December 2023

Door verschillende redenen hebben winkelcentra het in deze tijd moeilijk. Aan de ene kant als gevolg van corona, maar ook veranderende consumentenbehoeften en winkelgewoonten veroorzaken winkelleegstand, achteruitgang van de kwaliteit van de winkels en daardoor verminderende kwaliteitsbeleving door de consumenten. De provincie probeert daarom gemeenten en winkeliers te stimuleren tot betere samenwerking en duurzame maatregelen. Ook het opstellen van een transformatievisie is mogelijk met deze ondersteuning. Deze regeling is voor gemeenten, ondernemingen (waaronder de eigenaar van een winkelpand) en ondernemerscollectieven.

Gemeenten,  ondernemingen en ondernemerscollectieven kunnen een bijdrage krijgen voor het organiseren van initiatieven gericht op het toekomstbestendig maken van winkelgebieden. Hieronder vallen onder andere maatregelen als het terugdringen van leegstand, bevorderen van transformatie, het opzetten of verbeteren ondernemerscollectieven / samenwerking tussen ondernemers, het opzetten van een digitaal platform of gezamenlijke webshop en het opstellen van een transformatievisie gericht op bevorderen transformatie van winkels naar woningen in de plint van een winkelgebied.

Info Provincie Noord-Holland – klik hier:

HIRB+ Ondersteuning toekomstbestendige winkelgebieden

Informatie aanvragen

Contact

Ingewikkeld?

Er zijn vakkundige collega’s die je kunnen helpen.

STEAM, het Subsidie TEAM van Regio Alkmaar, inspireert, adviseert en faciliteert de gemeenten in haar regio bij het benutten van fondsen & subsidies.

Er komen zowel nationale als europese fondsen beschikbaar voor duurzame ontwikkeling

Regio Alkmaar

Samenwerkende gemeenten, óók als het om subsidies gaat!

In Regio Alkmaar werken de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Dijk en Waard, Heiloo en Uitgeest samen, waarbij zij zich speciaal richten op de focus-onderwerpen Wonen, Duurzame Bereikbaarheid en Energie- innovatie.

Links

Partners

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

© jouwsubsidiekans.nl


Beheer & onderhoud door Kobalt