Revitalisering Verblijfsrecreatie (HIRB) | NH

Voor: eigenaren, exploitanten en VvE’s van campings of vakantieparken voor toeristisch-recreatieve verhuur.

Betreft: onderzoek of planvorming ten behoeve van kwaliteitsverbetering en onderzoek of planvorming ten behoeve van verduurzaming waarbij toeristische-recreatieve verhuur centraal staat.

Budget: max € 12.500 per aanvraag

Wanneer aanvragen?

15 Februari 2023 - 29 December 2023

Op dit moment is de kwaliteit van verblijfsrecreatie een vaak ondergeschoven kindje. Deze sector heeft een financiële impuls nodig voor kwaliteitsverbetering en verduurzaming. Toekomstbestendigheid hiervan vergt forse investeringen. Daarom heeft de provincie een subsidie-regeling voor ondersteuning van planvorming.

Eigenaren, exploitanten en VvE’s van campings of vakantieparken voor toeristisch-recreatieve verhuur kunnen een bijdrage krijgen voor een onderzoek of planvorming ten behoeve van kwaliteitsverbetering en een onderzoek of planvorming ten behoeve van verduurzaming, waarbij toeristische-recreatieve verhuur centraal staat.

Info Provincie Noord-Holland – klik hier:

HIRB+ Revitalisering Verblijfsrecreatie

Informatie aanvragen

Contact

Ingewikkeld?

Er zijn vakkundige collega’s die je kunnen helpen.

STEAM, het Subsidie TEAM van Regio Alkmaar, inspireert, adviseert en faciliteert de gemeenten in haar regio bij het benutten van fondsen & subsidies.

Er komen zowel nationale als europese fondsen beschikbaar voor duurzame ontwikkeling

Regio Alkmaar

Samenwerkende gemeenten, óók als het om subsidies gaat!

In Regio Alkmaar werken de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Dijk en Waard, Heiloo en Uitgeest samen, waarbij zij zich speciaal richten op de focus-onderwerpen Wonen, Duurzame Bereikbaarheid en Energie- innovatie.

Links

Partners

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

© jouwsubsidiekans.nl


Beheer & onderhoud door Kobalt