Woningbouwversnelling | Inhuur van tijdelijke capaciteit | NH

Voor: BUCH-gemeenten

Betreft: Inhuur van tijdelijke ambtelijke capaciteit

Budget: – maximaal €200.000 per kalenderjaar per gemeente

Wanneer aanvragen?

1 Januari 2023 - 1 Oktober 2024

De versnelling van de woningbouw is vanzelfsprekend een heel belangrijk item. De provincie NH ondersteunt dit door een bijdrage te geven voor inhuur van tijdelijke ambtelijke capaciteit binnen gemeenten in Noord-Holland om de versnelling van woningbouw binnen een gemeente te bevorderen. Voor de Regio Alkmaar komt alleen de BUCH in aanmerking voor deze subsidie. Belangrijk is ook dat de start van het betreffend project plaatsvindt voor 1 januari 2025.

Gemeenten hebben natuurlijk een enorme opgave op woningbouwgebied. Is het niet de behoefte voor de eigen bewoners, dan wel een enorme behoefte aan woningen voor arbeidsmigranten en asielzoekers. Een belangrijke stap is dat met deze subsidie in ieder geval voorbereidingen kunnen worden opgestart of gerechtelijke procedures kunnen worden begeleid. Je kunt tot 1 oktober 2024 subsidie aanvragen voor inhuur van tijdelijke ambtelijke capaciteit.

Info Provincie Noord-Holland – klik op de regel hieronder:

Uitvoeringsregeling subsidie versnelling woningbouw gemeenten Noord-Holland 2021

Informatie aanvragen

Contact

Ingewikkeld?

Er zijn vakkundige collega’s die je kunnen helpen.

STEAM, het Subsidie TEAM van Regio Alkmaar, inspireert, adviseert en faciliteert de gemeenten in haar regio bij het benutten van fondsen & subsidies.

Er komen zowel nationale als europese fondsen beschikbaar voor duurzame ontwikkeling

Regio Alkmaar

Samenwerkende gemeenten, óók als het om subsidies gaat!

In Regio Alkmaar werken de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Dijk en Waard, Heiloo en Uitgeest samen, waarbij zij zich speciaal richten op de focus-onderwerpen Wonen, Duurzame Bereikbaarheid en Energie- innovatie.

Links

Partners

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

© jouwsubsidiekans.nl


Beheer & onderhoud door Kobalt