Interreg North Sea | EU

Voor: overheden, kennisinstellingen, bedrijven, ontwikkelingsmaatschappijen, non-profitinstellingen en private partijen zonder winstoogmerk

Betreft: overheden, kennisinstellingen, bedrijven, ontwikkelingsmaatschappijen, non-profitinstellingen en private partijen zonder winstoogmerk

Budget: maximaal 60% van € 171.000.000

Wanneer aanvragen?

17 Maart 2023 - 30 Juni 2023

Ben je bezig met een innovatie die meerdere landen aan de Noordzeekust omvat? En draagt deze innovatie bij aan een beter milieu of samenleving? Dan is het programma North Sea wellicht interessant. Voor het indienen van een projectvoorstel binnen dit programma is een samenwerking met partners uit minimaal 3 landen wel een vereiste.

INTERREG is een EU-subsidie programma voor overheden (rijk, provincie, gemeente, waterschap), kennisinstellingen (universiteiten, hogescholen), bedrijven, ontwikkelingsmaatschappijen, non-profitinstellingen en private partijen zonder winstoogmerk.

Belangrijkste thema’s: klimaatadaptatie, watermanagement, hernieuwbare energie en circulaire economie, naast innovatie.

Kenmerkend element in deze programma’s is het leren van praktijken en kennisdelen ‘over de grenzen.’ Voor gemeenten is dit een belangrijk programma, omdat je hierbij voor fysieke projecten een concrete bijdrage kunt krijgen.

Specifieke thema’s:

  • – robuuste en slimme economie
  • – groene transitie (vermindering CO2, slimme energie (o.a. opslag), duurzame mobiliteit)
  • – klimaatbestendigheid
  • – cross cutting: digitalisering, verbinding ruraal/stedelijk

Meer info – klik hier.

Informatie aanvragen

Contact

Ingewikkeld?

Er zijn vakkundige collega’s die je kunnen helpen.

STEAM, het Subsidie TEAM van Regio Alkmaar, inspireert, adviseert en faciliteert de gemeenten in haar regio bij het benutten van fondsen & subsidies.

Er komen zowel nationale als europese fondsen beschikbaar voor duurzame ontwikkeling

Regio Alkmaar

Samenwerkende gemeenten, óók als het om subsidies gaat!

In Regio Alkmaar werken de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Dijk en Waard, Heiloo en Uitgeest samen, waarbij zij zich speciaal richten op de focus-onderwerpen Wonen, Duurzame Bereikbaarheid en Energie- innovatie.

Links

Partners

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

© jouwsubsidiekans.nl


Beheer & onderhoud door Kobalt