Interreg North West Europe | EU

Voor: overheden, kennisinstellingen, ontwikkelingsmaatschappijen, non-profitinstellingen en bedrijven.

Betreft: ontwikkelen van een groene, slimme en rechtvaardige transitie met als doel een evenwichtige ontwikkeling ondersteunen en alle regio’s veerkrachtiger maken

Budget: maximaal 60% financiering per project

Wanneer aanvragen?

23 Februari 2023 - 12 Juli 2023

Met Interreg Noord-West Europa 2021-2027 wil de Europese Unie een groene, slimme en rechtvaardige transitie voor alle NWE-gebieden, met als doel een evenwichtige ontwikkeling ondersteunen en alle regio’s veerkrachtiger maken.

INTERREG is een EU-subsidie programma voor overheden (rijksoverheid, provincie, gemeente, waterschap), kennisinstellingen (universiteiten, hogescholen), ontwikkelingsmaatschappijen en non-profitinstellingen. NWE richt zich ook op bedrijven. Private partijen, zowel grote als kleine (mkb-)ondernemingen, kunnen als onderdeel van een internationaal consortium meedoen in NWE. Deelname van bedrijven is voor een aantal programmadoelstellingen zeer gewenst.

Het programma richt zich op deelname van partijen uit 6 EU-landen. Ook partijen uit Zwitserland (geen lid van de EU) kunnen meedoen.

Specifieke thema’s:

De belangrijkste uitdagingen in Noordwest-Europa worden met deze 5 prioriteiten aangepakt:

  • Slimme klimaatbestendigheid voor NWE-gebieden (natuur en biodiversiteit, klimaatadaptatie);
  • Slimme en rechtvaardige energietransitie (energie-efficiëntie, hernieuwbare energie);
  • Overgang naar een plaatsgebonden circulaire economie (circulaire economie en grondstoffenefficiëntie);
  • Innovatiecapaciteit in NWE-regio’s bevorderen;
  • Overgang naar een sociaal inclusieve, duurzame en veerkrachtige samenleving (arbeidsmarkt, gezondheidszorg, cultuur en toerisme).

Meer info – klik hier.

Informatie aanvragen

Contact

Ingewikkeld?

Er zijn vakkundige collega’s die je kunnen helpen.

STEAM, het Subsidie TEAM van Regio Alkmaar, inspireert, adviseert en faciliteert de gemeenten in haar regio bij het benutten van fondsen & subsidies.

Er komen zowel nationale als europese fondsen beschikbaar voor duurzame ontwikkeling

Regio Alkmaar

Samenwerkende gemeenten, óók als het om subsidies gaat!

In Regio Alkmaar werken de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Dijk en Waard, Heiloo en Uitgeest samen, waarbij zij zich speciaal richten op de focus-onderwerpen Wonen, Duurzame Bereikbaarheid en Energie- innovatie.

Links

Partners

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

© jouwsubsidiekans.nl


Beheer & onderhoud door Kobalt