Kleine Infrastructuur | NH

Voor: gemeenten en hoogheemraadschap

Betreft: subsidie voor verbeteren van de verkeersveiligheid, het verbeteren van het regionaal fietsnetwerk en het verbeteren van doorfietsroutes.

Totaalbudget €12,2 mln, waarvan Regio Alkmaar €913.000, doorfietsroutes €4 mln en algemeen €4,1 mln. Subsidie: 55/75/90%

Wanneer aanvragen?

20 Februari 2024 - 19 September 2024

Verbetering van de verkeersveiligheid is een van de belangrijke provinciale prioriteiten. Deze provinciale subsidie-regeling Kleine Infrastructuur is op dit moment een van de meest populaire ondersteuningsregelingen voor de uitvoering van infrastructurele projecten, want verkeersveiligheid heeft veel prioriteit. In de regeling is een groot aantal bepalingen opgenomen. Het is daarom verstandig je goed te laten informeren door STEAM en de verschillende bepalingen in de regeling goed af te wegen voorafgaand aan de aanvraag.

Deze regeling is specifiek bedoeld voor beheerders en eigenaren van openbare wegen: gemeenten en hoogheemraadschap. Zij kunnen zo een bijdrage krijgen voor het aanleggen of aanpassen van weginfrastructuur en/of fietsinfrastructuur. Hoofddoelen daarbij zijn het verbeteren van de verkeersveiligheid, het verbeteren van het regionaal fietsnetwerk en het verbeteren van doorfietsroutes.

Info Provincie Noord-Holland – klik hier:

Subsidie, Kleine Infrastructuur Noord-Holland

Informatie aanvragen

Contact

Ingewikkeld?

Er zijn vakkundige collega’s die je kunnen helpen.

STEAM, het Subsidie TEAM van Regio Alkmaar, inspireert, adviseert en faciliteert de gemeenten in haar regio bij het benutten van fondsen & subsidies.

Er komen zowel nationale als europese fondsen beschikbaar voor duurzame ontwikkeling

Regio Alkmaar

Samenwerkende gemeenten, óók als het om subsidies gaat!

In Regio Alkmaar werken de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Dijk en Waard, Heiloo en Uitgeest samen, waarbij zij zich speciaal richten op de focus-onderwerpen Wonen, Duurzame Bereikbaarheid en Energie- innovatie.

Links

Partners

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

© jouwsubsidiekans.nl


Beheer & onderhoud door Kobalt