Kleinschalige activiteiten circulaire economie | NH

Voor: stichtingen en verenigingen die bevordering circulaire economie in Noord-Holland als doelstelling of als werkterrein hebben en aan onderwijsinstellingen in het (speciaal) basis- en (speciaal) voortgezet onderwijs

Betreft: financiële ondersteuning bieden aan kleinschalige activiteiten ter bevordering van de circulaire economie

Budget: subsidieplafond € 25.000,-

Wanneer aanvragen?

1 Januari 2024 - 30 Oktober 2024

Wij zijn ons meestal niet bewust hoe belangrijk circulaire economie is. Wij kopen onze spullen in de winkel, proberen (soms) ons afval te scheiden, maar zijn wij ons bewust dat grondstoffen hiervoor niet onbeperkt zijn? En dat het dus belangrijk is om te weten waarom we scheiden en hoe dat verder verloopt? De provincie biedt financiële ondersteuning voor vergroting van kennis, bewustwording en gedragsverandering. Deze is bedoeld voor stichtingen, verenigingen en onderwijsinstellingen.

Stichtingen, verenigingen en onderwijsinstellingen kunnen een bijdrage krijgen voor activiteiten gericht op kennis, bewustwording en gedragsverandering met betrekking tot grondstoffen en afval, met het oog op omgaan met grondstoffen en vermindering van het gebruik van primaire grondstoffen.

U kunt hiervoor van 1 januari tot en met 30 oktober 2024 subsidie aanvragen bij de provincie Noord-Holland.

Info Provincie Noord-Holland – klik hier:

Kleinschalige activiteiten circulaire economie Noord-Holland, subsidie

Informatie aanvragen

Contact

Ingewikkeld?

Er zijn vakkundige collega’s die je kunnen helpen.

STEAM, het Subsidie TEAM van Regio Alkmaar, inspireert, adviseert en faciliteert de gemeenten in haar regio bij het benutten van fondsen & subsidies.

Er komen zowel nationale als europese fondsen beschikbaar voor duurzame ontwikkeling

Regio Alkmaar

Samenwerkende gemeenten, óók als het om subsidies gaat!

In Regio Alkmaar werken de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Dijk en Waard, Heiloo en Uitgeest samen, waarbij zij zich speciaal richten op de focus-onderwerpen Wonen, Duurzame Bereikbaarheid en Energie- innovatie.

Links

Partners

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

© jouwsubsidiekans.nl


Beheer & onderhoud door Kobalt