Netcongestie voor bedrijventerreinen | EU

Voor: samenwerkingsverbanden van meerdere bedrijven op één locatie

Betreft: om kansrijke innovaties voor wat betreft de netcongestie op een bedrijventerrein op te lossen

Budget: max € 600.000, minimaal € 375.000 per project

Wanneer aanvragen?

1 Januari 2023 - 31 December 2023

Samenwerkingsverbanden van meerdere bedrijven in één regio of op één locatie kunnen subsidie krijgen als er door de netcongestie-problematiek geen nieuwe of grotere aansluiting op het elektriciteitsnet mogelijk is. Kansrijke innovaties en opschaalbare (technische) concepten, daar is het hier om te doen. Denk hierbij aan smart grids, energy hubs, virtuele energienetwerken etc, maar niet voor inzet van (batterij)oplossingen primair voor congestiemanagement of netbalancering.

Subsidieplafond € 3.000.000, maximum subsidiebedrag per project is maximaal 40% tot € 600.000,- Minimaal bedrag subsidiabele kosten per project € 375.000,- Afhandeling aanvragen gebeurt op volgorde van binnenkomst; de doorlooptijd tussen aanvraag en beslissing is normaal gesproken 26 weken.

Info vanuit Provincie Noord-Holland – klik hier:

Netcongestie voor bedrijventerreinen

Informatie aanvragen

Contact

Ingewikkeld?

Er zijn vakkundige collega’s die je kunnen helpen.

STEAM, het Subsidie TEAM van Regio Alkmaar, inspireert, adviseert en faciliteert de gemeenten in haar regio bij het benutten van fondsen & subsidies.

Er komen zowel nationale als europese fondsen beschikbaar voor duurzame ontwikkeling

Regio Alkmaar

Samenwerkende gemeenten, óók als het om subsidies gaat!

In Regio Alkmaar werken de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Dijk en Waard, Heiloo en Uitgeest samen, waarbij zij zich speciaal richten op de focus-onderwerpen Wonen, Duurzame Bereikbaarheid en Energie- innovatie.

Links

Partners

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

© jouwsubsidiekans.nl


Beheer & onderhoud door Kobalt