Opruiming drugsafval | NH

Voor: gemeenten, behalve Alkmaar, Amsterdam, Haarlem en Zaanstad

Betreft: een subsidie voor het saneren van verontreinigde landbodem als gevolg van drugsafval

totaalbudget 2024: €49.167

Wanneer aanvragen?

1 Januari 2024 - 31 December 2025

In het verleden zijn op verschillende plaatsen verontreinigende stoffen in de landbodem terecht gekomen. Deze kunnen de ontwikkeling van locaties bemoeilijken of onmogelijk maken. Om die reden biedt de provincie in sommige gevallen financiële ondersteuning aan de uitvoerder van een dergelijke sanering. Dat kan een gemeente zijn, maar – let op: – saneringen in de gemeenten Alkmaar, Amsterdam, Haarlem en Zaanstad zijn uitgesloten van de regeling.

Uitvoerders van een sanering kunnen een bijdrage krijgen voor het saneren van een verontreinigde landbodem. Het betreft hier drugsafval: in strijd met wet- en regelgeving achterlaten van drugsafval in of op de bodem, dan wel het lozen of storten van drugsafval in oppervlaktewater.

Info Provincie Noord-Holland – klik hier:

Opruiming drugsafval Noord-Holland

Informatie aanvragen

Contact

Ingewikkeld?

Er zijn vakkundige collega’s die je kunnen helpen.

STEAM, het Subsidie TEAM van Regio Alkmaar, inspireert, adviseert en faciliteert de gemeenten in haar regio bij het benutten van fondsen & subsidies.

Er komen zowel nationale als europese fondsen beschikbaar voor duurzame ontwikkeling

Regio Alkmaar

Samenwerkende gemeenten, óók als het om subsidies gaat!

In Regio Alkmaar werken de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Dijk en Waard, Heiloo en Uitgeest samen, waarbij zij zich speciaal richten op de focus-onderwerpen Wonen, Duurzame Bereikbaarheid en Energie- innovatie.

Links

Partners

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

© jouwsubsidiekans.nl


Beheer & onderhoud door Kobalt