Projectstimuleringsregeling voor Interreg (PSR) | EU

Voor:

Wanneer aanvragen?

2 Januari 2023 - 15 December 2023

Dient u een projectvoorstel in voor Interreg voor een reguliere call? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de Project Stimulerings Regeling (PSR). Vanuit de PSR krijgt u een bijdrage voor het voorbereiden van uw projectvoorstel. Zo kunt u meer aandacht besteden aan uw voorstel en zo de kwaliteit verhogen.

U kunt de PSR aanvragen als u lead-partner bent in een projectvoorstel van Interreg-programma’s North-West Europe (NWE), North Sea en Europe. Het moet daarbij gaan om een projectvoorstel voor een reguliere call, dus niet in een call gericht op kleinschalige projecten. De subsidie ondersteunt u in de vroege-fase van een Interreg projectvoorstel.

De PSR is voor Nederlandse organisaties zonder winstoogmerk, namelijk:

  • decentrale overheidsinstellingen
  • kennisinstellingen
  • stichtingen
  • verenigingen
  • regionale ontwikkelingsmaatschappijen

Meer info – klik hier.

Informatie aanvragen

Contact

Ingewikkeld?

Er zijn vakkundige collega’s die je kunnen helpen.

STEAM, het Subsidie TEAM van Regio Alkmaar, inspireert, adviseert en faciliteert de gemeenten in haar regio bij het benutten van fondsen & subsidies.

Er komen zowel nationale als europese fondsen beschikbaar voor duurzame ontwikkeling

Regio Alkmaar

Samenwerkende gemeenten, óók als het om subsidies gaat!

In Regio Alkmaar werken de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Dijk en Waard, Heiloo en Uitgeest samen, waarbij zij zich speciaal richten op de focus-onderwerpen Wonen, Duurzame Bereikbaarheid en Energie- innovatie.

Links

Partners

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

© jouwsubsidiekans.nl


Beheer & onderhoud door Kobalt