Regievoering transformatorstations en tracés | NH

Voor: gemeenten

Betreft: subsidie voor het inschakelen van adviseurs voor het tijdig realiseren en versnellen van gemeentelijke procedures voor elektriciteitsnet-uitbreidingen van regionaal belang

Budget: tot max € 30.000 per aanvraag

Wanneer aanvragen?

1 Februari 2023 - 28 December 2023

De energietransitie: we zitten er middenin. We gaan overal in het land over op duurzame energie. Hierdoor wordt steeds meer elektriciteit geproduceerd die niet op hetzelfde moment en dezelfde plaats kan worden gebruikt. Het vraagt onder andere om een nieuwe energie-infrastructuur, de bestaande elektriciteitsnetten kunnen dit niet aan. Het fysiek aanpassen van deze netten vraagt ook om procedures die voor een belangrijk deel door gemeenten moeten worden gevolgd om dit mogelijk te maken. De provincie Noord-Holland biedt gemeenten daarvoor financiële ondersteuning.

Gemeenten kunnen een provinciale bijdrage krijgen voor het inschakelen van adviseurs voor het tijdig realiseren en versnellen van gemeentelijke procedures voor elektriciteitsnet-uitbreidingen van regionaal belang. Het gaat hierbij om onderzoek, procesbegeleiding, communicatie en toezicht tijdens planvorming, bestemmingsplanprocedures, vergunningprocedures en uitvoering, onderzoek voor ruimtelijke onderbouwing van locatiekeuzes en het (laten) opstellen van overeenkomsten.

Info Provincie Noord-Holland – klik hier:

Regievoering transformatorstations en tracés Noord-HollandInformatie aanvragen

Contact

Ingewikkeld?

Er zijn vakkundige collega’s die je kunnen helpen.

STEAM, het Subsidie TEAM van Regio Alkmaar, inspireert, adviseert en faciliteert de gemeenten in haar regio bij het benutten van fondsen & subsidies.

Er komen zowel nationale als europese fondsen beschikbaar voor duurzame ontwikkeling

Regio Alkmaar

Samenwerkende gemeenten, óók als het om subsidies gaat!

In Regio Alkmaar werken de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Dijk en Waard, Heiloo en Uitgeest samen, waarbij zij zich speciaal richten op de focus-onderwerpen Wonen, Duurzame Bereikbaarheid en Energie- innovatie.

Links

Partners

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

© jouwsubsidiekans.nl


Beheer & onderhoud door Kobalt