Restauratie provinciale monumenten | NH

Voor: eigenaren van provinciale monumenten

Betreft: restauratie van monumenten die worden bedreigd met verwaarlozing

Budget: Tot max € 200.000 per aanvraag

Wanneer aanvragen?

1 Januari 2024 - 31 December 2025

In onze provincie zijn ongeveer 600 provinciale monumenten. Dit zijn monumenten uit de periode 1850-1940 die representatief zijn voor een stuk geschiedenis van Noord-Holland, zoals bijvoorbeeld boerderijen, molens, fabrieken, sluizen, kerken of verdedigingswerken. Naast regulier onderhoud is op gezette tijden restauratie noodzakelijk. De provincie kan hiervoor hiervoor financiële ondersteuning geven.

Deze subsidie is niet bedoeld voor monumenten met een woonfunctie. Meer informatie over subsidies voor onderhoud aan monumenten kun je vinden onder de Uitvoeringsregeling onderhoud provinciale monumenten 2019.

Restauratie van monumenten is in de meeste gevallen een zeer kostbare zaak. Voor ‘gewone’ mensen is dit vaak niet te realiseren. Hierdoor is de kans op verdwijning of verwaarlozing van erfgoed niet ondenkbaar en heeft de provincie daarom een subsidie regeling opgetuigd. Naast eigenaren van monumenten kunnen ook anderen een bijdrage krijgen voor restauratie kosten, maar dan wel met schriftelijke toestemming van de eigenaar.

Info Provincie Noord-Holland – klik hier:

Restauratie provinciale monumenten Noord-Holland


Informatie aanvragen

Contact

Ingewikkeld?

Er zijn vakkundige collega’s die je kunnen helpen.

STEAM, het Subsidie TEAM van Regio Alkmaar, inspireert, adviseert en faciliteert de gemeenten in haar regio bij het benutten van fondsen & subsidies.

Er komen zowel nationale als europese fondsen beschikbaar voor duurzame ontwikkeling

Regio Alkmaar

Samenwerkende gemeenten, óók als het om subsidies gaat!

In Regio Alkmaar werken de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Dijk en Waard, Heiloo en Uitgeest samen, waarbij zij zich speciaal richten op de focus-onderwerpen Wonen, Duurzame Bereikbaarheid en Energie- innovatie.

Links

Partners

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

© jouwsubsidiekans.nl


Beheer & onderhoud door Kobalt