Restauratie Rijksmonumenten | NH

Voor: eigenaren van een rijksmonument in Noord-Holland of een natuurlijke of rechtspersoon belast met beheer

Betreft: restauratie van een publiekstoegankelijk rijksmonument in NH

Budget: max € 500.000 per aanvraag voor een publiekstoegankelijk rijksmonument

Wanneer aanvragen?

29 Mei 2024 - 1 Augustus 2024

In onze provincie zijn naast ongeveer 600 provinciale monumenten, ook monumenten met een Rijks-status. Dit zijn in het algemeen monumenten die in bepaalde mate voor het publiek toegankelijk zijn. Dit kunnen kastelen zijn, boerderijen, molens of religieuze gebouwen. Restauratie van dergelijke monumenten is in de meeste gevallen een zeer kostbare zaak. De kans op verdwijning of verwaarlozing van erfgoed is niet ondenkbaar en daarom heeft de provincie hier een subsidie regeling voor opgetuigd. De provincie Noord-Holland ondersteunt restauratie van Rijksmonumenten met een publieksfunctie.

Eigenaren van een Rijksmonument in Noord-Holland of een natuurlijke of rechtspersoon belast met beheer of behoud daarvan, kunnen een bijdrage krijgen voor restauratie kosten.

Info Provincie Noord-Holland – klik hier:

Restauratie Rijksmonumenten Noord-Holland


Informatie aanvragen

Contact

Ingewikkeld?

Er zijn vakkundige collega’s die je kunnen helpen.

STEAM, het Subsidie TEAM van Regio Alkmaar, inspireert, adviseert en faciliteert de gemeenten in haar regio bij het benutten van fondsen & subsidies.

Er komen zowel nationale als europese fondsen beschikbaar voor duurzame ontwikkeling

Regio Alkmaar

Samenwerkende gemeenten, óók als het om subsidies gaat!

In Regio Alkmaar werken de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Dijk en Waard, Heiloo en Uitgeest samen, waarbij zij zich speciaal richten op de focus-onderwerpen Wonen, Duurzame Bereikbaarheid en Energie- innovatie.

Links

Partners

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

© jouwsubsidiekans.nl


Beheer & onderhoud door Kobalt