Specifieke uitkering (SPUK) Klimaatneutrale circulaire infrastructuur medeoverheden | Rijk

Voor wie: deze regeling is ontwikkeld voor gemeenten en provincies.

Betreft: deze subsidie is voor alle gemeenten en provincies beschikbaar gesteld voor het toepassen van Co2 reducerende maatregelen in grond-, weg-, en waterbouwprojecten (GWW)

Budget: het uitkeringsplafond is vastgesteld op 9 miljoen (9.000.000,-), per gemeente/provincie kan er maximaal €400.000,- worden aangevraagd

Wanneer aanvragen?

1 Juli 2024 - 20 December 2024

Duurzaam bouwen: hoever gaan we om duurzame of innovatieve en circulaire maatregelen in te zetten als de huidige conventionele aanpak bij GWW projecten goedkoper is? Het Rijk wil helpen te kiezen voor betere maatregelen op het gebied van CO2 reductie en circulariteit en biedt daarvoor financiële ondersteuning. Deze is bedoeld voor gemeenten en provincies, dit kan ook in de vorm van gezamenlijke projecten.

GWW projecten worden meestal op een conventionele manier uitgevoerd. Het gaat hier om de aanleg en onderhoud van wegverharding en bestrating, bruggen, tunnels, viaducten, waterkeringen, riolering en wegmeubilair. Met de SPUK KCI wil het Rijk hier verandering in brengen.
U kunt hiervoor van 1 juli tot en met 20 december 2024 subsidie aanvragen bij het Rijk..
De belangrijkste informatie over deze subsidieregeling vindt u in dit artikel.

Info Provincie Noord-Holland – klik hier:

Specifieke uitkering (SPUK) Klimaatneutrale circulaire infrastructuur medeoverheden

Informatie aanvragen

Contact

Ingewikkeld?

Er zijn vakkundige collega’s die je kunnen helpen.

STEAM, het Subsidie TEAM van Regio Alkmaar, inspireert, adviseert en faciliteert de gemeenten in haar regio bij het benutten van fondsen & subsidies.

Er komen zowel nationale als europese fondsen beschikbaar voor duurzame ontwikkeling

Regio Alkmaar

Samenwerkende gemeenten, óók als het om subsidies gaat!

In Regio Alkmaar werken de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Dijk en Waard, Heiloo en Uitgeest samen, waarbij zij zich speciaal richten op de focus-onderwerpen Wonen, Duurzame Bereikbaarheid en Energie- innovatie.

Links

Partners

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

© jouwsubsidiekans.nl


Beheer & onderhoud door Kobalt