Stimulerend energietoezicht bedrijven | NH

Voor: gemeenten

Betreft: personeelskosten van toezichthouders en adviseurs werkzaam bij de gemeente of de omgevingsdienst en/of de inhuur van externe adviseurs en personele of materiële overhead

Budget: subsidieplafond € 8.000.000

Wanneer aanvragen?

1 Januari 2023 - 1 Maart 2024

Gemeenten kunnen een bijdrage krijgen voor personeelskosten van toezichthouders en adviseurs werkzaam bij de gemeente of de omgevingsdienst, de inhuur van externe adviseurs en personele of materiële overhead. Dit in afstemming met de omgevingsdiensten en het betreft uit te voeren activiteiten in de periode 2022-2026 in het kader van het Traject Stimulerend Toezicht.

Bepaalde bedrijven hebben een wettelijke plicht om energiebesparende maatregelen te treffen. Deze bedrijven hebben het Energiebesparingsakkoord Noord-Hollandse bedrijven 2022-2025 ondertekend. De gemeenten die daarbij betrokken zijn, kunnen van de provincie Noord-Holland financiële ondersteuning ontvangen voor activiteiten in het kader van het Traject Stimulerend Toezicht.

Info Provincie Noord-Holland – klik hier:

Subsidie Stimulerend energietoezicht bedrijven

Informatie aanvragen

Contact

Ingewikkeld?

Er zijn vakkundige collega’s die je kunnen helpen.

STEAM, het Subsidie TEAM van Regio Alkmaar, inspireert, adviseert en faciliteert de gemeenten in haar regio bij het benutten van fondsen & subsidies.

Er komen zowel nationale als europese fondsen beschikbaar voor duurzame ontwikkeling

Regio Alkmaar

Samenwerkende gemeenten, óók als het om subsidies gaat!

In Regio Alkmaar werken de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Dijk en Waard, Heiloo en Uitgeest samen, waarbij zij zich speciaal richten op de focus-onderwerpen Wonen, Duurzame Bereikbaarheid en Energie- innovatie.

Links

Partners

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

© jouwsubsidiekans.nl


Beheer & onderhoud door Kobalt