Oplossingen bij Netcongestie | NH

Voor: (Samenwerkende) eigenaren of huurders van een gebouw (maar geen woning)

Betreft: subsidie voor een haalbaarheidsstudie met betrekking tot het oplossen van netcongestie + eventueel voor het realiseren van oplossingen daarbij

Budget: per aanvraag: max € 25.000 voor haalbaarheidsstudie | max € 250.000 voor realiseren oplossingen bij netcongestie

Wanneer aanvragen?

1 April 2023 - 31 December 2023

Vanuit Europa en de Rijksoverheid zijn doelstellingen geformuleerd op het gebied van klimaat- en energie. Dit kan in de vorm van maatregelen tegen transport-schaarste op het elektriciteitsnet, oplossingen in het lokale en regionale energiesysteem voor productie, transport, distributie, omzetting, buffering en opslag van duurzame energie, maar ook voor het verschuiven of verdelen van schaarse netcapaciteit. Dit is een complex verhaal, maar heeft enorme impact en is urgent. Om die reden wil de provincie dit financieel ondersteunen.

(Samenwerkende) eigenaren of huurders van een gebouw (maar geen woning) kunnen een bijdrage krijgen voor het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie met betrekking tot het oplossen van netcongestie en voor het realiseren van oplossingen daarbij.

Info Provincie Noord-Holland – klik hier:

Oplossingen bij Netcongestie

Informatie aanvragen

Contact

Ingewikkeld?

Er zijn vakkundige collega’s die je kunnen helpen.

STEAM, het Subsidie TEAM van Regio Alkmaar, inspireert, adviseert en faciliteert de gemeenten in haar regio bij het benutten van fondsen & subsidies.

Er komen zowel nationale als europese fondsen beschikbaar voor duurzame ontwikkeling

Regio Alkmaar

Samenwerkende gemeenten, óók als het om subsidies gaat!

In Regio Alkmaar werken de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Dijk en Waard, Heiloo en Uitgeest samen, waarbij zij zich speciaal richten op de focus-onderwerpen Wonen, Duurzame Bereikbaarheid en Energie- innovatie.

Links

Partners

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

© jouwsubsidiekans.nl


Beheer & onderhoud door Kobalt