Uitvoering projecten klimaatadaptatie | NH

Voor: gemeenten

Betreft: gemeenten kunnen een bijdrage krijgen voor een fysiek uitvoeringsproject met klimaatadaptieve maatregelen

Budget: tot max € 208.000

Wanneer aanvragen?

1 Januari 2023 - 7 Oktober 2023

Het klimaat verandert. Dat merken we nu al: het wordt warmer en natter. We hebben vaker te maken met langere periodes van droogte, de kans op overstromingen neemt toe. Het inspelen op de gevolgen van klimaatverandering wordt klimaatadaptatie genoemd. Rijk, gemeenten, waterschappen en provincies zijn bezig met dit thema. Regionaal zijn ambities vastgelegd, het Rijk biedt financiële ondersteuning, en ook de provincie wil gemeenten meer stimuleren in maatregelen die de effecten van de klimaatverandering beperken. Zo is per regio provinciaal budget beschikbaar voor projecten die bijdragen aan klimaatadaptatie.

Gemeenten kunnen een bijdrage krijgen voor maatregelen in een fysiek uitvoeringsproject die bijdragen aan klimaatadaptatie.

Info Provincie Noord-Holland – klik hier:

Klimaatadaptatie, fysieke uitvoeringsprojectenInformatie aanvragen

Contact

Ingewikkeld?

Er zijn vakkundige collega’s die je kunnen helpen.

STEAM, het Subsidie TEAM van Regio Alkmaar, inspireert, adviseert en faciliteert de gemeenten in haar regio bij het benutten van fondsen & subsidies.

Er komen zowel nationale als europese fondsen beschikbaar voor duurzame ontwikkeling

Regio Alkmaar

Samenwerkende gemeenten, óók als het om subsidies gaat!

In Regio Alkmaar werken de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Dijk en Waard, Heiloo en Uitgeest samen, waarbij zij zich speciaal richten op de focus-onderwerpen Wonen, Duurzame Bereikbaarheid en Energie- innovatie.

Links

Partners

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

© jouwsubsidiekans.nl


Beheer & onderhoud door Kobalt