Verduurzaming culturele instellingen | NH

Voor: eigenaar of exploitant van een culturele instelling in de provincie Noord-Holland

Betreft: culturele instellingen stimuleren te investeren in energiebesparings-maatregelen

Budget: max € 300.000 per aanvraag

Wanneer aanvragen?

1 Januari 2023 - 31 December 2023

Culturele instellingen gebruiken vaak veel energie, als gevolg van de grote, soms monumentale gebouwen waar ze gehuisvest zijn. Juist in deze tijd is verduurzaming, natuurlijk, een belangrijke investering voor de toekomst, maar door te weinig inkomsten of vermogen kunnen de eigenaren van deze gebouwen niet genoeg budget vrijmaken om dit te realiseren. Om die reden is voor hen eventueel een subsidie beschikbaar om te investeren in energiebesparingsmaatregelen.

De subsidie is bedoeld voor een eigenaar of exploitant van een culturele instelling in de provincie Noord-Holland, te weten:

  • Archief dat is opgenomen in bijlage 1 behorende bij deze regeling;
  • Bibliotheek die is aangesloten bij de Vereniging Openbare Bibliotheken;
  • Museum dat op het moment van de subsidieaanvraag voorlopig of definitief is opgenomen in het Museumregister of lid is van de Museumvereniging;
  • Poppodium dat is aangesloten bij de Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals;
  • Theater, schouwburg of concertgebouw dat lid is van de Vereniging van Schouwburg- en Concertzaaldirecties;
  • Centrum voor de kunsten of muziekschool die lid is van de Vereniging Cultuurconnectie;
  • Filmtheater dat lid is van de Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters en dat op de ledenlijst onder de categorie klein filmtheater of groot filmtheater valt;
  • Presentatie-instelling die is aangesloten bij De Zaak Nu;
  • Een gemeentelijk of provinciaal monument dat tenminste 2 keer en tenminste 16 uur per maand voor publiek toegankelijk is, alsmede een molen die tenminste 4 maal en tenminste 32 uur per jaar toegankelijk is voor het publiek;
  • Multidisciplinaire cultuurorganisatie die wordt erkend door de gemeente waarbinnen de organisatie actief is.

Info Provincie Noord-Holland – klik hier:

Verduurzaming culturele instellingen Noord-HollandInformatie aanvragen

Contact

Ingewikkeld?

Er zijn vakkundige collega’s die je kunnen helpen.

STEAM, het Subsidie TEAM van Regio Alkmaar, inspireert, adviseert en faciliteert de gemeenten in haar regio bij het benutten van fondsen & subsidies.

Er komen zowel nationale als europese fondsen beschikbaar voor duurzame ontwikkeling

Regio Alkmaar

Samenwerkende gemeenten, óók als het om subsidies gaat!

In Regio Alkmaar werken de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Dijk en Waard, Heiloo en Uitgeest samen, waarbij zij zich speciaal richten op de focus-onderwerpen Wonen, Duurzame Bereikbaarheid en Energie- innovatie.

Links

Partners

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

© jouwsubsidiekans.nl


Beheer & onderhoud door Kobalt