Verduurzaming dorpshuizen, buurthuizen en wijkcentra | NH

Voor: privaatrechtelijke of publiekrechtelijke rechtspersoon

Betreft subsidie voor gebouw met een publieksfunctie, zoals buurthuis, dorpshuis, wijkcentrum of gemeenschapscentrum

Subsidie: 50% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 40.000

Wanneer aanvragen?

1 Januari 2024 - 31 December 2023

1 Januari 2024 - 31 December 2024

De provincie wil verduurzaming van dorps-, buurthuizen en wijkcentra stimuleren. Het verminderen van het energieverbruik levert een klimaatvoordeel én ook een kostenvoordeel op, dat zo de instandhouding en het functioneren van de dorps- en buurthuizen ten goede komt.

Deze regeling is bedoeld voor eigenaren of exploitanten van een gebouw met een publieksfunctie, zoals een buurthuis, dorpshuis, wijkcentrum of gemeenschapscentrum waar op non-profit basis ontmoetingsmogelijkheden worden geboden of sociaal-culturele activiteiten worden georganiseerd. Deze subsidie kan concreet worden aangevraagd voor de aanschaf en installatie van energiebesparingsmaatregelen en/of voor de aanschaf en installatie van maatregelen die het opwekken van energie uit hernieuwbare energiebronnen bevorderen.

Info PNH – klik hier:

Verduurzaming dorpshuizen, buurthuizen en wijkcentra

Informatie aanvragen

Contact

Ingewikkeld?

Er zijn vakkundige collega’s die je kunnen helpen.

STEAM, het Subsidie TEAM van Regio Alkmaar, inspireert, adviseert en faciliteert de gemeenten in haar regio bij het benutten van fondsen & subsidies.

Er komen zowel nationale als europese fondsen beschikbaar voor duurzame ontwikkeling

Regio Alkmaar

Samenwerkende gemeenten, óók als het om subsidies gaat!

In Regio Alkmaar werken de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Dijk en Waard, Heiloo en Uitgeest samen, waarbij zij zich speciaal richten op de focus-onderwerpen Wonen, Duurzame Bereikbaarheid en Energie- innovatie.

Links

Partners

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

© jouwsubsidiekans.nl


Beheer & onderhoud door Kobalt