Verduurzaming sportaccommodaties | NH

Voor: gemeenten, verenigingen

Betreft: verduurzaming van sportaccommodaties zoals het aanbrengen van isolerende maatregelen en elektrische voorzieningen zoals LED-verlichting

Budget: tot max € 25.000 per aanvraag

Wanneer aanvragen?

9 Januari 2023 - 30 December 2023

Verenigingen en stichtingen met een eigen bestaande sportaccommodatie zijn heel belangrijk voor onze samenleving, maar hebben vaak weinig geld om in verduurzaming te steken. De provincie Noord-Holland biedt steekt hen hier een (financiële) helpende hand toe.

Verduurzaming van sportaccommodaties is belangrijk. Hierbij gaat het om met name het aanbrengen van isolerende maatregelen en elektrische voorzieningen (PV, LED et cetera). Verenigingen en stichtingen kunnen tussen 9 januari en 30 december 2023 bij de provincie Noord-Holland subsidie aanvragen.

Info Provincie Noord-Holland – klik hier:

Verduurzaming sportaccommodaties Noord-Holland (voor sportverenigingen)

Informatie aanvragen

Contact

Ingewikkeld?

Er zijn vakkundige collega’s die je kunnen helpen.

STEAM, het Subsidie TEAM van Regio Alkmaar, inspireert, adviseert en faciliteert de gemeenten in haar regio bij het benutten van fondsen & subsidies.

Er komen zowel nationale als europese fondsen beschikbaar voor duurzame ontwikkeling

Regio Alkmaar

Samenwerkende gemeenten, óók als het om subsidies gaat!

In Regio Alkmaar werken de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Dijk en Waard, Heiloo en Uitgeest samen, waarbij zij zich speciaal richten op de focus-onderwerpen Wonen, Duurzame Bereikbaarheid en Energie- innovatie.

Links

Partners

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

© jouwsubsidiekans.nl


Beheer & onderhoud door Kobalt