Verduurzamingsinitiatieven woningbouwcorporaties | NH

Voor wie: woningcorporaties in Noord-Holland

Betreft: woningcorporaties stimuleren om samen te werken bij het innovatief verduurzamen van de woningvoorraad in Noord-Holland

Budget: 50% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 50.000,-

 

Wanneer aanvragen?

1 Januari 2024 - 1 Oktober 2024

Woningbouwcorporaties hebben een mega-opdracht om hun bestaande woningvoorraad te verduurzamen. Samenwerking is daarbij belangrijk.
De provincie Noord-Holland steekt hen hiervoor een (financiële) helpende hand toe.

Hoewel geen gemeentelijke taak, is goede kwaliteit van de woningvoorraad belangrijk. Verduurzaming, innovatie, samenwerking door woningcorporaties is ook in het belang van de inwoners van onze regio. Woningbouwcorporaties kunnen tot 1 oktober 2024 een financiële ondersteuning aanvragen bij de provincie Noord-Holland voor de uren die worden besteed aan het opzetten en faciliteren van een samenwerkingsinitiatief.

Info Provincie Noord-Holland – klik hier:

Verduurzamingsinitiatieven woningbouwcorporaties | NH

Informatie aanvragen

Contact

Ingewikkeld?

Er zijn vakkundige collega’s die je kunnen helpen.

STEAM, het Subsidie TEAM van Regio Alkmaar, inspireert, adviseert en faciliteert de gemeenten in haar regio bij het benutten van fondsen & subsidies.

Er komen zowel nationale als europese fondsen beschikbaar voor duurzame ontwikkeling

Regio Alkmaar

Samenwerkende gemeenten, óók als het om subsidies gaat!

In Regio Alkmaar werken de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Dijk en Waard, Heiloo en Uitgeest samen, waarbij zij zich speciaal richten op de focus-onderwerpen Wonen, Duurzame Bereikbaarheid en Energie- innovatie.

Links

Partners

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

© jouwsubsidiekans.nl


Beheer & onderhoud door Kobalt