Verkeersveilige Uitwegen | NH

Voor: eigenaren en erfpachters met uitwegen op een provinciale gebiedsontsluitingsweg buiten de bebouwde kom

Betreft: een subsidie voor het oplossen van verkeersonveilige uitwegen op provinciale wegen

Budget: max € 100.000 per aanvraag

Wanneer aanvragen?

1 Januari 2024 - 28 September 2024

Verbetering van de verkeersveiligheid is een van de belangrijke provinciale prioriteiten. Een vaak onderschat gevaar vormen de uitwegen van boerderijen en andere bedrijfsgebouwen die direct aansluiten op provinciale wegen. Er gebeuren regelmatig ongelukken doordat bestuurders het snelheidsverschil niet goed inschatten.

De provincie Noord-Holland ondersteunt daarom verkeersveilige herinrichting en verwijdering/aanpassing van dergelijke situaties. Deze subsidie-regeling is voor eigenaren en erfpachters van onroerende zaken die één of meer uitwegen hebben op een provinciale gebiedsontsluitingsweg buiten de bebouwde kom. Zij kunnen een bijdrage krijgen voor oplossing van verkeersonveilige uitwegen op provinciale wegen.

Info Provincie Noord-Holland – klik hier:

Verkeersveilige Uitwegen

Informatie aanvragen

Contact

Ingewikkeld?

Er zijn vakkundige collega’s die je kunnen helpen.

STEAM, het Subsidie TEAM van Regio Alkmaar, inspireert, adviseert en faciliteert de gemeenten in haar regio bij het benutten van fondsen & subsidies.

Er komen zowel nationale als europese fondsen beschikbaar voor duurzame ontwikkeling

Regio Alkmaar

Samenwerkende gemeenten, óók als het om subsidies gaat!

In Regio Alkmaar werken de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Dijk en Waard, Heiloo en Uitgeest samen, waarbij zij zich speciaal richten op de focus-onderwerpen Wonen, Duurzame Bereikbaarheid en Energie- innovatie.

Links

Partners

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

© jouwsubsidiekans.nl


Beheer & onderhoud door Kobalt