Versnelling natuurinclusief isoleren | NH

Voor wie: gemeenten in de provincie Noord-Holland

Betreft: financiering van soortenmanagementplannen die het voorkomen van vertraging van verduurzaming door isolatie als doel hebben

Budget: 100% tot maximaal subsidie plafond (per gemeente vast bedrag, zie specifieke regeling)

Wanneer aanvragen?

9 April 2024 - 1 September 2025

Beschermde diersoorten en verduurzaming, is hier een relatie? Wel, de Wet natuurbescherming (Wnb) geeft onder meer aan dat beschermde diersoorten zoals de vleermuis, huismus of gierzwaluw niet gestoord of gedood mogen worden. Bij (isolatie)werkzaamheden kan dit leiden tot vertraging van de uitvoering. Het Rijk heeft daarom geld uitgetrokken dat via de provincies wordt uitgekeerd. De provincie Noord-Holland geeft dit uit door een subsidieregeling voor het voorbereiden, opstellen, implementeren of monitoren van soortenmanagementplannen binnen het volledige stedelijk gebied van een gemeente.

Om vertraging vanwege de aanwezigheid van beschermde dieren te voorkomen bij projecten waar woningen worden geïsoleerd, kunnen gemeenten een subsidie ontvangen voor het voorbereiden, opstellen, implementeren of monitoren van soortenmanagementplannen binnen hun volledige stedelijk gebied.
Gemeenten kunnen van 9 april 2024 tot en met 1 september 2025 hiervoor terecht bij de provincie Noord-Holland.

Info Provincie Noord-Holland – klik óp de regel hieronder:

Versnelling natuurinclusief isoleren | NHInformatie aanvragen

Contact

Ingewikkeld?

Er zijn vakkundige collega’s die je kunnen helpen.

STEAM, het Subsidie TEAM van Regio Alkmaar, inspireert, adviseert en faciliteert de gemeenten in haar regio bij het benutten van fondsen & subsidies.

Er komen zowel nationale als europese fondsen beschikbaar voor duurzame ontwikkeling

Regio Alkmaar

Samenwerkende gemeenten, óók als het om subsidies gaat!

In Regio Alkmaar werken de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Dijk en Waard, Heiloo en Uitgeest samen, waarbij zij zich speciaal richten op de focus-onderwerpen Wonen, Duurzame Bereikbaarheid en Energie- innovatie.

Links

Partners

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

© jouwsubsidiekans.nl


Beheer & onderhoud door Kobalt