Versterken bestuurskracht | NH

Voor: gemeenten

Betreft: subsidie voor inzet externe adviseur of adviesbureau voor verbetering bestuurskracht

Budget:
50 % kosten tot maximaal € 30.000 bestuurskrachtonderzoek of opstellen regionale visie op de toekomstige bestuurlijke organisatie
50 % tot maximaal € 50.000 regionaal bestuurskrachtonderzoek of onderzoek naar gewenste vorm of samenwerkingspartner i.v.m. gemeentelijke herindeling of samenwerking

Wanneer aanvragen?

23 April 2024 - 1 Oktober 2024

‘Bestuurskracht’ is een bijzonder begrip. Het gaat eigenlijk om hoé sterk de gemeente bestuurlijk ‘staat’ en om toekomstige mogelijkheden daarbij, zoals samenwerking(sverbanden) van gemeenten. Om dit goed in beeld te krijgen is het voor een gemeente beter om ‘vreemde ogen’ in te schakelen. De provincie Noord-Holland biedt daarvoor financiële ondersteuning. Deze regeling is voor gemeenten.

Het inschakelen van externe adviseurs is een belangrijke stap naar een onderzoek over bestuurskracht en/of mogelijkheden van gemeentelijke herindeling of samenwerking.

Info Provincie Noord-Holland – klik hier:

Versterken bestuurskracht

Informatie aanvragen

Contact

Ingewikkeld?

Er zijn vakkundige collega’s die je kunnen helpen.

STEAM, het Subsidie TEAM van Regio Alkmaar, inspireert, adviseert en faciliteert de gemeenten in haar regio bij het benutten van fondsen & subsidies.

Er komen zowel nationale als europese fondsen beschikbaar voor duurzame ontwikkeling

Regio Alkmaar

Samenwerkende gemeenten, óók als het om subsidies gaat!

In Regio Alkmaar werken de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Dijk en Waard, Heiloo en Uitgeest samen, waarbij zij zich speciaal richten op de focus-onderwerpen Wonen, Duurzame Bereikbaarheid en Energie- innovatie.

Links

Partners

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

© jouwsubsidiekans.nl


Beheer & onderhoud door Kobalt