Ondersteuning aanvragen Europese projectsubsidie | NH

Voor wie: de provincie verleent subsidie aan een rechtspersoon die een aanvraag voor een projectsubsidie in het kader van KvW3 of JTF-IJmond) gaat opstellen en indienen

Betreft: de provincie Noord-Holland wil het opstellen en indienen van een aanvraag voor Europese subsidie ondersteunen en stimuleren

Budget: subsidieplafond € 420.000, 100% tot maximaal € 10.000, minimale subsidie € 5.000

Wanneer aanvragen?

1 Januari 2024 - 22 December 2024

Het opstellen van een Europese subsidie aanvragen is vaak lastig voor met name het mkb. De provincie heeft daarom een ondersteuningsregeling opgesteld om een aanvraagproces te vergemakkelijken voor een subsidieaanvraag voor de Europese programma’s Kansen voor West 3 provincie Noord-Holland (KvW3) en Just Transition Fund IJmond (JTF-IJmond).

Rechtspersoon kunnen een bijdrage krijgen voor het opstellen en indienen van een subsidieaanvraag voor het Kansen voor West 3 Noord-Holland (KvW3) of Just Transition Fund IJmond (JTF-IJmond). U kunt hiervoor subsidie aanvragen bij de provincie Noord-Holland van 1 januari tot en met 22 december 2024.

De belangrijkste informatie over deze subsidieregeling vindt u in dit artikel – klik hier:

Ondersteuning aanvragen Europese projectsubsidie

Informatie aanvragen

Contact

Ingewikkeld?

Er zijn vakkundige collega’s die je kunnen helpen.

STEAM, het Subsidie TEAM van Regio Alkmaar, inspireert, adviseert en faciliteert de gemeenten in haar regio bij het benutten van fondsen & subsidies.

Er komen zowel nationale als europese fondsen beschikbaar voor duurzame ontwikkeling

Regio Alkmaar

Samenwerkende gemeenten, óók als het om subsidies gaat!

In Regio Alkmaar werken de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Dijk en Waard, Heiloo en Uitgeest samen, waarbij zij zich speciaal richten op de focus-onderwerpen Wonen, Duurzame Bereikbaarheid en Energie- innovatie.

Links

Partners

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

© jouwsubsidiekans.nl


Beheer & onderhoud door Kobalt