Warmtenetten | EU

Voor: gemeenten

Betreft: subsidie voor de ontwikkeling van lokale warmtenetten voor het verduurzamen gebouwen en woningen

Budget: maximaal per project € 1.000.000

Wanneer aanvragen?

1 Januari 2023 - 31 December 2023

Het Europese-subsidieprogramma Kansen voor West III (KvW) richt zich op de transitie naar een volledig circulaire en klimaatneutrale economie met een belangrijke mijlpaal aan het einde van de programmaperiode in 2030. De mijlpalen voor 2030 (einde programma Kansen voor West III) zijn:  55% CO2 reductie en 50% circulair (minder primaire grondstoffen gebruiken: mineralen, metalen en fossiel).

Het volledige ‘Kansen voor West III-programma‘ is gebaseerd op de regionale slimme specialisatie strategie. West-Nederland voert een missiegedreven innovatiestrategie, gericht op valorisatie en het wegnemen van obstakels voor brede implementatie van innovaties nodig voor de maatschappelijke transities. Acceptatie door bedrijven en inwoners is van groot belang, evenals de ontwikkeling van skills op de arbeidsmarkt. Kernwoorden zijn circulair, klimaatneutraal, gezond, veilig, digitaal en integraal.

Deze openstelling is voor projecten die bijdragen aan de ontwikkeling en uitrol van lokale warmtenetten (thermische systemen) voor het verduurzamen gebouwen en woningen. De subsidie moet leiden tot een investering in (een deel van de keten van) een toekomstig warmtenet (thermisch systeem): van bronontwikkeling, opslag en flexibiliteit, transport/distributie, levering, tot aan het nemen van maatregelen bij de afnemer.

KvW biedt ook subsidie mogelijkheden voor projecten die bijdragen aan ontwikkeling en uitrol van lokale warmtenetten (thermische systemen) voor het verduurzamen van gebouwen en woningen. Bedoeling is dat hierbij investeringen worden gedaan in toekomstige warmtenetten (thermisch systeem). Dit gaat over bronontwikkeling, opslag en flexibiliteit, transport/distributie, levering, tot maatregelen bij de afnemer.

Subsidieplafond is hier € 2.000.000,- per 8-2-23. Minimaal bedrag subsidiabele kosten per project € 200.000,-

Info vanuit Provincie Noord-Holland – klik hier:

Warmtenetten

Informatie aanvragen

Contact

Ingewikkeld?

Er zijn vakkundige collega’s die je kunnen helpen.

STEAM, het Subsidie TEAM van Regio Alkmaar, inspireert, adviseert en faciliteert de gemeenten in haar regio bij het benutten van fondsen & subsidies.

Er komen zowel nationale als europese fondsen beschikbaar voor duurzame ontwikkeling

Regio Alkmaar

Samenwerkende gemeenten, óók als het om subsidies gaat!

In Regio Alkmaar werken de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Dijk en Waard, Heiloo en Uitgeest samen, waarbij zij zich speciaal richten op de focus-onderwerpen Wonen, Duurzame Bereikbaarheid en Energie- innovatie.

Links

Partners

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

© jouwsubsidiekans.nl


Beheer & onderhoud door Kobalt