Opstellen én uitvoeren wijkplan warmtetransitie | NH

Voor: gemeenten

Betreft: het opstellen van een wijkplan warmtetransitie

Budget: € 200.000

 

Wanneer aanvragen?

1 Januari 2023 - 31 December 2024

Verduurzaming is relevant, maar een ontzettend breed begrip. Een heel belangrijk onderdeel daarbij is energiebesparing. Een aantal jaren geleden bedacht de overheid dat het van belang is om op lokaal niveau energie strategieën moesten worden uitgewerkt. Bij de uitwerking van de lokale en regionale oplossingen kwam men erachter dat in de bebouwde omgeving (zeg: woonwijken) oplossingen liggen in een combinatie van maatregelen.

Gemeenten kunnen een bijdrage krijgen voor het opstellen van een wijkplan Warmtetransitie en ook voor het vervolgens uitvoeren daarvan. De regeling staat open tot en met 31 december 2024 of totdat het subsidieplafond is bereikt De belangrijkste informatie over deze subsidieregeling vind je in dit artikel. De provincie Noord-Holland biedt daarvoor financiële ondersteuning. Deze regeling is voor gemeenten.

Info Provincie Noord-Holland – klik hier:

Warmtetransitie gebouwde omgeving op wijkniveau Noord-Holland

Informatie aanvragen

Contact

Ingewikkeld?

Er zijn vakkundige collega’s die je kunnen helpen.

STEAM, het Subsidie TEAM van Regio Alkmaar, inspireert, adviseert en faciliteert de gemeenten in haar regio bij het benutten van fondsen & subsidies.

Er komen zowel nationale als europese fondsen beschikbaar voor duurzame ontwikkeling

Regio Alkmaar

Samenwerkende gemeenten, óók als het om subsidies gaat!

In Regio Alkmaar werken de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Dijk en Waard, Heiloo en Uitgeest samen, waarbij zij zich speciaal richten op de focus-onderwerpen Wonen, Duurzame Bereikbaarheid en Energie- innovatie.

Links

Partners

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

© jouwsubsidiekans.nl


Beheer & onderhoud door Kobalt