Waterrecreatie: innovatie en duurzaamheid | NH

Voor: voor privaatrechtelijke en publiekrechtelijke rechtspersonen

Betreft: de provincie Noord-Holland wil duurzame watersport bevorderen en innovaties in de watersport mogelijk maken

Budget: tot max € 50.000 per aanvraag

Wanneer aanvragen?

14 Mei 2024 - 12 December 2024

Watersport en duurzaamheid zijn een bijzondere combinatie. De watersport kan dit niet volledig zelf, hiervoor zijn ook voorzieningen aan de wal noodzakelijk, zoals bijvoorbeeld laadpunten, maar ook ondersteuning van de verduurzaming en innovatie van pleziervaart. De provincie Noord-Holland biedt daarvoor financiële ondersteuning. Deze regeling is voor privaatrechtelijke en publiekrechtelijke rechtspersonen.

Voor het goed kunnen functioneren van de pleziervaart zijn naast relatief grotere investeringen als doorvaarbare bruggen, ook zichtbaarheid en toegankelijkheid belangrijk. Voor onder meer bebording, aanleg van aanlegplekken en ondersteuning van toegang voor mensen met een beperking, kun je bij de provincie Noord-Holland subsidie aanvragen. U kunt van 14 mei 2024 tot en met 12 december 2024 subsidie aanvragen.

De belangrijkste informatie over deze subsidieregeling vindt u in dit artikel – klik hier:

Waterrecreatie Innovatie en Duurzaamheid

Informatie aanvragen

Contact

Ingewikkeld?

Er zijn vakkundige collega’s die je kunnen helpen.

STEAM, het Subsidie TEAM van Regio Alkmaar, inspireert, adviseert en faciliteert de gemeenten in haar regio bij het benutten van fondsen & subsidies.

Er komen zowel nationale als europese fondsen beschikbaar voor duurzame ontwikkeling

Regio Alkmaar

Samenwerkende gemeenten, óók als het om subsidies gaat!

In Regio Alkmaar werken de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Dijk en Waard, Heiloo en Uitgeest samen, waarbij zij zich speciaal richten op de focus-onderwerpen Wonen, Duurzame Bereikbaarheid en Energie- innovatie.

Links

Partners

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

© jouwsubsidiekans.nl


Beheer & onderhoud door Kobalt