Waterrecreatie: innovatie en duurzaamheid | NH

Voor: voor privaatrechtelijke en publiekrechtelijke rechtspersonen

Betreft: de provincie Noord-Holland wil duurzame watersport bevorderen en innovaties in de watersport mogelijk maken

Budget: tot max € 50.000 per aanvraag

Wanneer aanvragen?

1 Januari 2023 - 30 December 2023

Watersport en duurzaamheid zijn een bijzondere combinatie. De watersport kan dit niet volledig zelf, hiervoor zijn ook voorzieningen aan de wal noodzakelijk, zoals bijvoorbeeld laadpunten, maar ook ondersteuning van de verduurzaming en innovatie van pleziervaart. De provincie Noord-Holland biedt daarvoor financiële ondersteuning. Deze regeling is voor privaatrechtelijke en publiekrechtelijke rechtspersonen.

Voor het goed kunnen functioneren van de pleziervaart zijn naast relatief grotere investeringen als doorvaarbare bruggen, ook zichtbaarheid en toegankelijkheid belangrijk. Voor onder meer bebording, aanleg van aanlegplekken en ondersteuning van toegang voor mensen met een beperking, kun je bij de provincie Noord-Holland subsidie aanvragen.

Info Provincie Noord-Holland – klik hier:

Waterrecreatie Innovatie en Duurzaamheid


Informatie aanvragen

Contact

Ingewikkeld?

Er zijn vakkundige collega’s die je kunnen helpen.

STEAM, het Subsidie TEAM van Regio Alkmaar, inspireert, adviseert en faciliteert de gemeenten in haar regio bij het benutten van fondsen & subsidies.

Er komen zowel nationale als europese fondsen beschikbaar voor duurzame ontwikkeling

Regio Alkmaar

Samenwerkende gemeenten, óók als het om subsidies gaat!

In Regio Alkmaar werken de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Dijk en Waard, Heiloo en Uitgeest samen, waarbij zij zich speciaal richten op de focus-onderwerpen Wonen, Duurzame Bereikbaarheid en Energie- innovatie.

Links

Partners

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

© jouwsubsidiekans.nl


Beheer & onderhoud door Kobalt