Waterrecreatie voor de kleinere pleziervaart | NH

Voor: zowel private partijen als publieke rechtspersonen die het vaarnetwerk voor de kleinere pleziervaart willen uitbreiden

Betreft: voor de ‘kleine’ pleziervaart moet het netwerk van vaarwegen goed zijn. Soms moeten knelpunten worden opgelost door aanleg of aanpassing van bruggen, sluizen, doorvaarbare duikers of overhalen

Budget: tot max € 400.000 per aanvraag

Wanneer aanvragen?

4 April 2024 - 18 Juli 2024

Wij zijn gewend om vakantie voor een belangrijk deel in het buitenland door te brengen. Maar Nederland is eigenlijk heel anders wanneer je het vanaf het water bekijkt, zo weten veel mensen. De ‘kleine’ pleziervaart biedt heel veel mogelijkheden en dit wordt meer en meer onderkend! Een belangrijk punt hierbij is dat het netwerk van vaarwegen goed is. Soms moeten knelpunten worden opgelost waar openbaar water niet voldoende bevaarbaar of toegankelijk is voor kleine tot middelgrote recreatieve pleziervaartuigen. De provincie Noord-Holland ondersteunt verbetering hiervan graag. Deze regeling is voor gemeenten én private partijen.

Voor de uitbreiding van het pleziervaart netwerk kunnen knelpunten worden opgelost door aanleg of aanpassing van bruggen, sluizen, doorvaarbare duikers of overhalen. U kunt van 4 juli 2024 tot 18 juli 2024 subsidie aanvragen.

De belangrijkste informatie over deze subsidieregeling vindt u in dit artikel – klik hier:

Waterrecreatie voor de kleinere pleziervaart | NH

Informatie aanvragen

Contact

Ingewikkeld?

Er zijn vakkundige collega’s die je kunnen helpen.

STEAM, het Subsidie TEAM van Regio Alkmaar, inspireert, adviseert en faciliteert de gemeenten in haar regio bij het benutten van fondsen & subsidies.

Er komen zowel nationale als europese fondsen beschikbaar voor duurzame ontwikkeling

Regio Alkmaar

Samenwerkende gemeenten, óók als het om subsidies gaat!

In Regio Alkmaar werken de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Dijk en Waard, Heiloo en Uitgeest samen, waarbij zij zich speciaal richten op de focus-onderwerpen Wonen, Duurzame Bereikbaarheid en Energie- innovatie.

Links

Partners

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

© jouwsubsidiekans.nl


Beheer & onderhoud door Kobalt