Waterrecreatie: kleine voorzieningen | NH

Voor wie: bent u een rechtspersoon? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Betreft: de provincie Noord-Holland wil de kleine infrastructuur voor waterrecreatie uitbreiden en de dienstverlening in de waterrecreatiesector versterken

Budget: – subsidieplafond €140.000

 

Wanneer aanvragen?

14 Mei 2024 - 12 December 2024

Pleziervaart heeft naast een goed vaarnetwerk ook relatief kleine ondersteunende voorzieningen nodig voor de zichtbaarheid en toegankelijkheid. Onderdelen die bij aanleg (nog) niet waren voorzien, zoals bijvoorbeeld bebording, openbare aanlegplekken voor korte ligperiodes, informatieborden en/of goede toegang voor mensen met een beperking. De provincie Noord-Holland biedt voor de realisatie hiervan financiële ondersteuning. Deze regeling is voor privaatrechtelijke en publiekrechtelijke rechtspersonen.

Voor het goed kunnen functioneren van de pleziervaart zijn naast relatief grotere investeringen als doorvaarbare bruggen, ook zichtbaarheid en toegankelijkheid belangrijk. Voor onder meer bebording, aanleg van aanlegplekken en ondersteuning van toegang voor mensen met een beperking, kunt u vanaf 14 mei tot 12 december 2024 bij de provincie Noord-Holland subsidie aanvragen.

Info Provincie Noord-Holland – klik hier:

Waterrecreatie: kleine voorzieningen | NH

Informatie aanvragen

Contact

Ingewikkeld?

Er zijn vakkundige collega’s die je kunnen helpen.

STEAM, het Subsidie TEAM van Regio Alkmaar, inspireert, adviseert en faciliteert de gemeenten in haar regio bij het benutten van fondsen & subsidies.

Er komen zowel nationale als europese fondsen beschikbaar voor duurzame ontwikkeling

Regio Alkmaar

Samenwerkende gemeenten, óók als het om subsidies gaat!

In Regio Alkmaar werken de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Dijk en Waard, Heiloo en Uitgeest samen, waarbij zij zich speciaal richten op de focus-onderwerpen Wonen, Duurzame Bereikbaarheid en Energie- innovatie.

Links

Partners

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

© jouwsubsidiekans.nl


Beheer & onderhoud door Kobalt