Woonakkoorden Noord-Holland | NH

Voor:  gemeenten in de provincie Noord-Holland, die aanvragen namens een regio

Betreft: subsidie voor het opstellen van een woonakkoord en het uitvoeren van de acties en afspraken die volgen uit vastgestelde woonakkoord

Budget: subsidieplafond € 2.519.000 (totale looptijd regeling)

Wanneer aanvragen?

1 Januari 2024 - 27 September 2025

De regio en Gedeputeerde Staten hebben belang bij woonakkoorden om de woningmarkt en verbetering van bestaande bouw te stimuleren. De provincie ondersteunt het opstellen van een dergelijk woonakkoord en het uitvoeren van acties in het kader daarvan. Deze regeling is voor gemeenten.

Het hebben van een woonakkoord en het uitvoeren van activiteiten in het kader daarvan zijn belangrijke randvoorwaarden voor het kunnen realiseren van woningproductie. U kunt tot 27 september 2025 subsidie aanvragen.  De belangrijkste informatie over deze subsidieregeling vindt u in dit artikel.

Voordeel

  • 50% subsidiabele kosten tot maximaal €25.000 voor opstellen woonakkoord, 50% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 150.000,- voor voeren acties en afspraken volgend uit woonakkoord
  • 50% subsidiabele kosten tot maximaal €75.000 voor uitvoeren onderzoek
  • Subsidieplafond €2.519.000  (totale looptijd regeling)
  • Minimale subsidie €5.000

Info Provincie Noord-Holland – klik óp de regel hieronder:

Woonakkoorden Noord-Holland, subsidie

Informatie aanvragen

Contact

Ingewikkeld?

Er zijn vakkundige collega’s die je kunnen helpen.

STEAM, het Subsidie TEAM van Regio Alkmaar, inspireert, adviseert en faciliteert de gemeenten in haar regio bij het benutten van fondsen & subsidies.

Er komen zowel nationale als europese fondsen beschikbaar voor duurzame ontwikkeling

Regio Alkmaar

Samenwerkende gemeenten, óók als het om subsidies gaat!

In Regio Alkmaar werken de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Dijk en Waard, Heiloo en Uitgeest samen, waarbij zij zich speciaal richten op de focus-onderwerpen Wonen, Duurzame Bereikbaarheid en Energie- innovatie.

Links

Partners

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

© jouwsubsidiekans.nl


Beheer & onderhoud door Kobalt